Radca Prawny, Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w roku 2005. Egzamin radcowski złożyła w 2011 roku. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo podatkowe w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, podatkowym, a także prawie medycznym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek kapitałowych również z kapitałem zagranicznym. Posiada doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Pełniła funkcję członka zarządu, jak również zajmowała stanowisko dyrektora administracyjno-prawnego w spółce akcyjnej będącej w czołówce polskich integratorów systemów informatycznych.

Z kancelarią Aeger jest związana od 2012 roku. Zajmuje się w szczególności sprawami dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z wypadków oraz błędów medycznych. Współpracując z Aeger brała udział w blisko 200 sprawach, z czego większość zakończyło się sukcesem.

Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim.