zakażenie-gronkowcem-złocistym

Czy Sąd wyda wyrok za zakażenie gronkowcem złocistym?

Coraz częściej sądy przyznają wyższe kwoty zadośćuczynienia za błędy medyczne. Pacjenci niejednokrotnie podczas hospitalizacji narażeni są na zakażenia szpitalne, które zazwyczaj prowadzą do długotrwałego i bolesnego procesu leczenia. Poniżej opisałam jeden z ciekawych wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2013 roku dotyczący zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym.

W maju 2005 r. 24 letni mężczyzna uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał skomplikowanego złamania prawej ręki. Pokrzywdzony został poddany operacji złamanej ręki. Z Karty znieczulenia wykonanego zabiegu wynikało, iż nie przeprowadzono profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej. Na skutek jej zaniechania, podczas zabiegu doszło do zakażenia pola operacyjnego bakterią gronkowca złocistego.

Objawy zakażenia gronkowcem złocistym

W rezultacie pokrzywdzony mężczyzna dostał bardzo wysokiej gorączki i pojawiło się zropienie rany. Pokrzywdzony musiał zostać poddany szeregowi zabiegów oczyszczających ranę i usuwających martwicze tkanki. Zropnienie rany utrzymywało się wyjątkowo długo, a pacjent został poddany wielu bolesnym zabiegom. Pomimo stosowanego leczenia cały czas utrzymywało się powikłanie zakażonego ramienia, które to doprowadziło do zapalenia kości i stawów. Leczenie szpitalne trwało od maja 2005 roku do czerwca 2007r. Pokrzywdzony zmuszony był do przejścia kilku zabiegów operacyjnych, oraz licznych zabiegów mających na celu czyszczenie rany, co wiązało się nie tylko z dolegliwościami bólowymi ale także z dodatkowym unieruchomieniem przez dłuższy okres czasu i uzależnieniem od pomocy osób bliskich, a także koniecznością rehabilitacji mającej na celu uzyskanie sprawności ruchowej.

W związku z narastającymi symptomami reakcji depresyjnej pokrzywdzony podjął leczenie psychologiczne. W chwili orzekania stan pacjenta znacznie się ustabilizował, jednak cały czas musi on kontynuować regularne wizyty kontrolne u specjalistów z uwagi na zagrożenie nawrotu zapalenia kości.

W związku z popełnieniem przez lekarzy błędu medycznego w postaci nie przeprowadzenia profilaktyki antybiotykowej okołooperacyjnej i zakażenia pacjenta gronkowcem złocistym pacjent ubiegał się o 160 tysięcy zł. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd I instancji przyznał pokrzywdzonemu zadośćuczynienie w wysokości 80 tysięcy zł., natomiast Sąd Apelacyjny podwyższył kwotę zadośćuczynienia aż do 120 tysięcy zł.

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji zbyt ostrożnie podszedł do żądanej przez powoda kwoty zadośćuczynienia, ustalając je na rażąco niskim poziomie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zadośćuczynienie ustalone przez Sąd I instancji nie uwzględniało w wystarczającym stopniu wszystkich okoliczności sprawy, a mianowicie tego, że zakażenie gronkowcem złocistym podczas zabiegu operacyjnego, niosło za sobą dla powoda ból fizyczny i związane z tym bólem przeżycia psychiczne, konieczność długotrwałego i uciążliwego dla powoda leczenia niegojącej się rany, spowodowało utrwalone zmiany w postaci deformacji prawej ręki, blizn szpecących po wielokrotnej ingerencji operacyjnej oraz brak pełnej sprawności fizycznej.

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany efektami zakażenia gronkowcem złocistym

U pokrzywdzonego wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu określony przez biegłych na 75% . Jak wynikało z opinii biegłych, pomimo ustabilizowania stanu powoda, istnieje zagrożenie nawrotu zapalenia kości. Brak jest także perspektyw powrotu powoda do stanu zdrowia, jak przed wypadkiem. Jednym z następstw stanu zdrowia powoda jest częściowe upośledzenie sprawności ruchomej prawej ręki.

Sąd Apelacyjny podniósł również, że pokrzywdzony jest osobą w wieku aktywnym fizycznie i do czasu wypadku zachowywał pełną sprawność, która pozwalała mu na korzystanie z wszelkich możliwości w tym zakresie, skutki zakażenia i związanego z nim leczenia niosą dla niego zasadnicze zmiany trybu życia. Nie bez znaczenia są także związane z uniemożliwieniem powodowi pełnej aktywności życiowej, przeżycia psychiczne, świadomość własnych ograniczeń, uzależnienie od pomocy osób drugich w okresie rekonwalescencji. Dodatkowo długotrwały i intensywny proces leczenia przedmiotowego zakażenia przypadł na przełomowy okres w życiu poszkodowanego, który w tym czasie miał zaledwie 24 lata.

Na przykładzie niniejszego wyroku wyraźnie widoczne są kryteria jakimi sąd kieruje się przy ustalaniu wysokości kwoty zadośćuczynienia. Należy zwrócić uwagę na to, że w naszych realiach było to dość wysokie zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Autor: Julia Kwasek

Źródło: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 września 2013 r.

Sygn. Akt I ACa 712/13

Więcej na ten temat znajdziesz:
Ponad pół miliona zakażeń szpitalnych w Polsce rocznie!
Gronkowiec Złocisty – zakażenie i objawy

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ani udzieleniem pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: