Mówiąc o terminach zazwyczaj mówi się o datach wyznaczonych dla nas, zwykłych śmiertelników, szarych obywateli, podczas gdy zakłada się, że duże firmy, urzędy i instytucje mają w tej sprawie pełną dowolność. Całe szczęście nie jest to prawdziwe przekonanie i nawet, a może przede wszystkim, towarzystwa ubezpieczeniowe są związane terminami których nie mogą przekraczać.

Jak w wielu innych wpisach na tym blogu zaczniemy od podziału. Inne są terminy dla ubezpieczeń obowiązkowych takich jak OC posiadacza pojazdu, a inne dla ubezpieczeń dodatkowych jak AC.

 

Terminy w ubezpieczeniach obowiązkowych – odszkodowania OC

 

Ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidowania szkody (tzn. wypłacenia odszkodowania) w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Często nie jest tak różowo. Jeśli nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Tłumacząc to na język nieprawniczy, ubezpieczyciel powinien dążyć do jak najszybszego wypłacenia odszkodowania, dlatego ma wypłacić odszkodowanie nie w ciągu 14 dni od momentu gdy wyjaśnił wszystkie okoliczności niezbędne do wypłaty świadczenia (bo to mogłoby by trwać wieki), ale w ciągu 14 dni od momentu w którym powinien wszystko wyjaśnić zachowując należytą staranność, czyli postępując rzetelnie, uczciwie i bez zbędnej zwłoki.

Niestety, terminy te nie obowiązują w przypadku gdy ubezpieczyciel czeka na wyrok w postępowaniu cywilnym lub karnym, który może mieć wpływ wysokość odszkodowania w danej sprawie. Nawet wtedy jednak, powinien w powyższych terminach wypłacić część odszkodowania która jest bezsporna (czyli tą część którą i tak nam wypłaci czy wygramy proces czy nie). Przyjęcia tej części odszkodowania nie można i nie należy odmawiać, ale należy zaznaczyć, że przyjmuje się ją tylko jako część odszkodowania, a nie w ramach ugody z ubezpieczycielem.

Co jeśli ubezpieczyciel w ciągu ustawowego terminu stwierdzi, że badana umowa OC jest nieważna, albo nie znajdzie osoby odpowiedzialnej za daną szkodę (sprawca nieznany)do Wtedy przekazuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody to Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego który jest w tych przypadkach odpowiedzialny za likwidację szkody.

W przypadku, jeśli firma ubezpieczeniowa uchybi powyższym terminom, możemy zgłosić sprawę do Komisji Nadzoru Finansowego która ma odpowiednie środki dyscyplinujące ubezpieczycieli. Musi ona obowiązkowo nałożyć sankcje na zakład ubezpieczeniowy za niedotrzymanie terminów. Od momentu gdy minął termin do likwidacji szkody lecą także odsetki ustawowe od kwoty należnego, a nie wypłaconego odszkodowania (stąd często, po kilku latach procesowania sąd zasądza na rzecz poszkodowanego, powiedzmy 50 tysięcy zł. zadośćuczynienia i 27 tysięcy złotych tytułem odsetek od tej kwoty).

Terminy w ubezpieczeniach dobrowolnych (np. Odszkodowania AC)

 

Ubezpieczenie nieruchomości, OC w życiu prywatnym, dodatkowe ubezpieczenie wypadkowe lub chorobowe, Auto Casco to ubezpieczenia dodatkowe. Także w ich przypadku obowiązuje 30 dniowy termin likwidacji szkody od momentu zawiadomienia. Podobnie, również odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności sprawy było możliwe. Nie ma tutaj jednak maksymalnego terminu 90 dni na likwidację szkody.

Oczywiście w umowie z ubezpieczycielem, mogą być wskazane korzystniejsze terminy, ale nie mogą być tam zawarte terminy dłuższe!

Uchybienie terminu przez ubezpieczyciela również może zostać zgłoszone do Komisji Nadzoru Finansowego, ale zastosowanie przez nią sankcji nie jest już obowiązkowe.

Dowiedz się więcej:
Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – Terminy

Zakończenie

 

Jak widzimy, terminy wiążą również tą stronę która teoretycznie jest silniejsza i pozwalają nam na sankcjonowanie jej uchybień. Pamiętajmy, że ubezpieczyciela należy kontrolować. Częste telefony, pisma z ponagleniami mogą przyśpieszyć naszą sprawę i nie ma co się przejmować tym, że robimy komuś więcej  roboty, jesteśmy natrętni. To są te same taktyki które są stosowane przez firmy ściągające wierzytelności, a w tym przypadku to my sami chcemy ściągnąć naszą wierzytelność, czyli odszkodowanie.

Chcesz przekonać się w jaki sposób Tobie możemy pomóc uzyskać wysokie odszkodowanie z OC? Nic prostszego. Sprawdź nasze WYNIKI, wypełnij formularz i dołącz do ponad 250 osób którym pomogliśmy!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  CategoryWypadki

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: