Osoby ubezpieczone często spotykają się z terminem UFG. W tym wpisie postaramy się krótko powiedzieć czym jest UFG oraz rozwiniemy groźny skrót PBUK!

UFG czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został powołany w 1990 roku na mocy ustawy z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, obecnie jego działalność regulują przepisy ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Głównym zadaniem UFG jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez: nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy oraz nieubezpieczonych rolników.

 

Członkami Funduszu (finansującymi jego działalność) są wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące w Polsce polisy OC komunikacyjne i OC rolników. Zasada ich wkładu jest taka, że im więcej dany ubezpieczyciel zbiera składki ubezpieczeniowej w stosunku do innych firm ubezpieczeniowych, tym większy jego udział w UFG.

Już z samej definicji działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikają przesłanki wypłaty odszkodowania przez Fundusz.

Jeśli staliśmy się ofiarą kierowcy który nie miał ważnej polisy OC albo uciekł z miejsca zdarzenia i nie da się go zidentyfikować, wtedy należy nam się odszkodowanie od UFG.

 

Jak dochodzić odszkodowania od UFG?

 

By otrzymać odszkodowanie od UFG należy zgłosić się do dowolnego ubezpieczyciela sprzedającego obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel ten będzie musiał przeprowadzić postępowanie likwidacyjne, a następnie prześle wszystkie dokumenty do Funduszu.

Różnice między UFG a „normalnym” ubezpieczycielem

 

Głównym celem istnienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest to, by ofiara wypadku która doznała uszczerbku na zdrowiu otrzymała należne jej pieniądze za szkodę osobową. Niestety, jeśli w wyniku wypadku doszło tylko do szkody majątkowej (zniszczenie, uszkodzenie pojazdu) UFG nie wypłaci nam odszkodowania, chyba że u któregokolwiek uczestnika wypadku nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. Oczywiście brak odszkodowania z UFG nie wyłącza naszego roszczenia o odszkodowanie od sprawcy wypadku. Dotyczy to przypadku gdy znamy sprawcę wypadku ale nie miał on OC. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, nic z tym nie zrobimy.

PBUK

 

Jak obiecaliśmy na wstępie rozwiniemy jeszcze skrót PBUK czyli Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Piszemy o nim dlatego, że jednym z zadań Biura jest „organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajach EOG, Andorze, Chorwacji, Szwajcarii i Serbii).

Innymi słowy, jeśli wypadek został spowodowany przez obcokrajowca, zgłaszamy się z naszą szkodą do PBUK.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy nie jesteśmy zadowoleni z odszkodowania przyznanego nam przez UFG tak samo jak z decyzji zwykłych ubezpieczycieli możemy skierować naszą sprawę do sądu.

Chcesz przekonać się w jaki sposób Tobie możemy pomóc uzyskać wysokie odszkodowanie z UFG? Nic prostszego. Sprawdź nasze WYNIKI, wypełnij formularz i dołącz do ponad 250 osób którym pomogliśmy!

Warto zobaczyć:
Ile czeka się na odszkodowanie z OC: o terminach dla ubezpieczycieli – znajdziesz tu wszystko o terminach dla ubezpieczycieli

Ponadto sprawdź: 
Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – Terminy – tu dowiesz się więcej o przedawnieniu roszczeń odszkodowawczych

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  CategoryWypadki

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: