komu_przysluguje_zasilek_pielegnacyjny

Pytanie: komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? – pada często, ponieważ wiele osób w dalszym, ciągu nie widzi różnicy pomiędzy nim a dodatkiem pielęgnacyjnym. Zasiłek pielęgnacyjny również zaliczany jest do świadczeń opiekuńczych.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bezpośrednio osobie uprawnionej. Ma on pomóc w częściowym pokryciu kosztów związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji to nic innego, jak trwałe naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności, takich jak:

 • podstawowe czynności z zakresu utrzymania porządku w domu,
 • samodzielne umycie się,
 • ogrzewanie mieszkania,
 • ubieranie się,
 • wyjście do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby,
 • samodzielne jedzenie.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Ze względu na specyfikę zasiłku pielęgnacyjnego, jest on zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub jego stopniu zostało wydane na czas określony, prawo do zasiłku wygasa ostatniego dnia miesiąca wraz z orzeczeniem.

Jeśli osoba uprawniona otrzyma kolejne orzeczenie, może starać się o kontynuację wypłat zasiłku pielęgnacyjnego.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

 • osobom, które ukończyły 75 lat, o ile nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego,
 • niepełnosprawnym dzieciom,
 • osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia, o ile legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale także cudzoziemcom spełniającym wymagania. Mowa tu o posiadaniu:

 • zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenia na zamieszkanie na czas określony,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego,
 • statusu uchodźcy.

Obecnie wysokość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie.

Osoba, która otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i w okresie do trzech miesięcy, złożyła wniosek o ustalenie prawa do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, otrzyma je (jeśli spełnia warunki), począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Dowiedz się Kto może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

zasilek_pielegnacyjny_komu_przysluguje

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany osobie, która jest uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego. Wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony również wtedy, gdy osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest wypłacany również wtedy, gdy poza granicami kraju, rodzinie przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją niepełnosprawnego członka rodziny.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym do jego otrzymywania i jest wypłacany bezpośrednio im przez cały okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

   

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: