Odszkodowanie za szkody osobowe – co trzeba wiedzieć?

Przyczynkiem do stworzenia tego wpisu są powtarzające się pytania naszych klientów dotyczące roszczeń ze szkody osobowej i jej odróżnienia od szkody majątkowej. Przecież skoro ponieśli wydatki pieniężne w związku z wypadkiem, to ich szkoda ma przecież charakter finansowy czyli majątkowy….?

Szkoda na osobie to szkoda osobowa. Nie jest tutaj ważne to czy ponieśliśmy jakieś wydatki czy nie. Jeśli uszkodzona została rzecz, mienie, nieruchomość, wtedy możemy mówić o szkodzie majątkowej. Kryterium odróżnienia szkody osobowej od majątkowej jest więc to czy uszkodzona została rzecz, czy poszkodowany człowiek. Szkoda majątkowa jest co do zasady dokładnie mierzalna (np. wiemy, że wynosi dokładnie 14,528 zł 58 gr), szkoda na osobie, a szczególnie jej krzywda, nie jest już tak dokładnie mierzalna.

Kiedy możemy dostać odszkodowanie ze szkodą osobową?

Szkoda na osobie wiąże się z pojęciem uszczerbku na zdrowiu, termin ten wyjaśniliśmy już tutaj: https://aeger.pl/odszkodowanie-za-uszczerbek-na-zdrowiu/ .

Podstawą do uzyskania odszkodowania jest art. 415 k.c.: ”Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Z powyższego przepisu wynikają następujące przesłanki dochodzenia odszkodowania:

 1. Musimy ustalić osobę odpowiedzialną: osobę która swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadziła do naszego uszczerbku. Najprostszy przykład takiego działania, to rozjechanie pieszego na pasach (wczoraj prawie sam stałem się ofiarą takiego zdarzenia). Przykładem zaniechania prowadzącego do szkody jest nieodśnieżenie chodnika zimą, co może doprowadzić do czyjegoś upadku i złamania nogi.
 2. Winę osoby odpowiedzialnej: by mówić o winie musimy udowodnić bezprawność działania lub zaniechania danej osoby. Przy odpowiedzialności cywilnej nie musimy wykazywać umyślności bądź nieumyślności sprawcy – i tak jest on odpowiedzialny.        W wielu przypadkach ustalenie winy (bezprawności) nie jest konieczne, gdyż osoba odpowiedzialna może odpowiadać także na zasadzie ryzyka. Najbardziej interesujący (i powszechny) jest tutaj przypadek prowadzenia samochodu. Według ustawodawcy, samochód jest tak niebezpieczną rzeczą (słusznie!) i jego używanie wiąże się z tak dużym ryzykiem,  że kierowca ponosi odpowiedzialność nawet za szkody niezawinione (i po to właśnie mamy w Polsce obowiązkowe OC). Przykład? Jeśli wbiegnie nam pod samochód pijana osoba, to mimo że jechaliśmy przepisowo, jesteśmy odpowiedzialni za ten wypadek (chyba, że udowodnimy WYŁĄCZNĄ odpowiedzialność pijanego, ale o to ciężko).
 3. Ważne jest by udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem sprawcy, a doznaną szkodą. Podkreślenia wymaga fakt, że związek ów powinien być adekwatny. Oznacza to, że sędzia w trakcie procesu przeprowadza tzw. test warunku  właściwego, czyli ustala, czy zgodnie z wiedzą i doświadczeniem dany skutek jest normalnym, typowym następstwem danego zdarzenia.

Co należy się poszkodowanemu?

 1. Odszkodowanie: zwrot kosztów leczenia, transportu, rehabilitacji, opieki itd.
 2. Zadośćuczynienie: ma stanowić pieniężna rekompensatę za doznaną krzywdę, ból i cierpienie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.
 3. Renta uzupełniająca: stanowi wyrównanie zarobków. Chodzi o uzupełnienie wysokości zarobku osiąganego po zaistnieniu szkody osobowej do wysokości wynagrodzenia przed tym zdarzeniem.
 4. Renta skapitalizowana: czasem poszkodowany, zamiast renty uzupełniającej może chcieć dostać od razu większą sumę pieniędzy która ma umożliwić mu wykonywanie zawodu z poziomem zarobków jak przez wypadkiem, albo założenie działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że nie otrzymamy wtedy już renty uzupełniającej.
 5. Renta na zwiększone potrzeby: stanowi pokrycie dodatkowych kosztów życia związanych z leczeniem, rehabilitacją, opieką osób trzecich.
 6. Zwrot utraconych zarobków.

Powyższy tekst może wydawać się skomplikowany i słusznie. Taka jest w istocie materia dochodzenia odszkodowań w Polsce. Po to właśnie istnieje Aeger Iuris. Jesteśmy dla Ciebie po to, by to co skomplikowane stawało się proste.

Doznałeś szkody osobowej i chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie? Skorzystaj z naszej pomocy. Sprawdź nasze WYNIKI, wypełnij formularz i dołącz do ponad 250 osób którym pomogliśmy!

Zobacz także:
Wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
Odszkodowanie, a wysokość % uszczerbku na zdrowiu – poradnik, tabela

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: