Jeśli jesteś pracownikiem delegowanym, czyli:

  • pracujesz dla polskiego pracodawcy, polskiej firmy
  • zostałeś wysłany do innego kraju, celem wypełniania swoich obowiązków służbowych

Przysługuje Ci wynagrodzenie i standardy pracy spełniające co najmniej minimalne standardy kraju w którym pracujesz.

12 lutego 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie

Sähköalojen ammattiliitto ry

przeciwko

Elektrobudowie Spółce Akcyjnej

W wyroku tym, Trybunał rozważył między innymi następujące kwestię tego, jakie zasady minimalnego wynagradzania stosować się powinny do pracowników jednego państwa członkowskiego delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim UE.

Trybunał stanął na stanowisku, że: „niezależnie od prawa właściwego dla stosunku pracy kwestie dotyczące minimalnej stawki płac w jej rozumieniu są regulowane przez przepisy państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownicy są delegowani do celów wykonywania pracy”.

Będąc klientem Aeger znajdziesz się pod pełną opieką doświadczonych prawników.

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim co konieczne żebyś otrzymał należne Ci pieniądze.

Jeśli będąc pracownikiem delegowanym za granicę, a nie otrzymywałeś wynagrodzenia minimalnego przewidzianego przepisami kraju w którym wykonywałeś pracę, masz roszczenie o wyrównanie wypłaconego wynagrodzenia na zasadach określonych przez przepisy państwa w którym pracowałeś. Możesz domagać się różnicy pomiędzy wynagrodzeniem dotychczas otrzymanym (niższym), a najniższym wynagrodzeniem gwarantowanym przez ustawy lub układy zbiorowe (wyższym) obowiązujące w państwie do którego zostałeś delegowany (plus ewentualne odsetki od tej różnicy).

Nie jesteś sam

Wystarczy zadzwonić

To nic nie kosztuje!

Wciąż nie jesteś pewien? Sprawdź nasze WYNIKI lub dowiedz się więcej O NAS

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

[recaptcha]

Przetwarzanie danych
Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.