umiarkowany_stopien_niepelnosprawnosci

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje osoba posiadająca stosowne orzeczenie. Dotyczy to osób małoletnich do ukończenia 16 lat oraz powyżej 16. roku życia, o ile niepełnosprawność wystąpiła przed 21. urodzinami.

Znacznym stopniem niepełnosprawności określane jest upośledzenie sprawności organizmu skutkujące niezdolnością do pracy i potrzebą stałej bądź długotrwałej opieki, ponieważ samodzielna egzystencja nie jest możliwa.

Umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nazywane jest upośledzenie organizmu, przez co osoba ta jest całkowicie bądź częściowo niezdolna do pracy. Jednocześnie wymagająca częściowej lub czasowej pomocy w egzystowaniu. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest równoznaczne z całkowitą niezdolnością do pracy.

Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest bezpłatne. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Jego wysokość od kilku lat jest niezmienna i wynosi 153 zł miesięcznie. Osoba uprawniona powinna złożyć wniosek w najbliższej instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym osobom, które otrzymały orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osobom starszym, mającym ukończone 75 lat i nieuprawnionym do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, będące w trudnej sytuacji finansowej, powinny zwrócić się o pomoc do najbliższego ośrodka pomocy społecznej.

Podstawowe informacje na temat zasiłku pielęgnacyjnego znajdują się w artykule: Zasiłek pielęgnacyjny – podstawowe informacje na temat świadczenia

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – zasiłek pielęgnacyjny a ulgi

Osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz możliwość korzystania z ulg i uprawnień.

Zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny:

 • osoby z orzeczeniem trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby niewidome o stwierdzonej ostrości wzroku mniejszej niż 15%,
 • osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
 • osoby niesłyszące ze stwierdzonym upośledzeniem słuchu lub całkowitą głuchotą,
 • osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, rentę socjalną.

Zniżki na bilety PKS/PKP:

 • 37% ulgi na przejazdy dla osób posiadających upośledzony narząd wzroku i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 37% ulgi na dwa przejazdy w roku dla rencistów, emerytów i ich małżonków, na których przyznany został zasiłek rodzinny,
 • 78% ulgi na przejazdy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do ukończenia 24 lat oraz studentów do 26. roku życia w czasie podróży spełniających kryteria:

a) do placówek szkolno-wychowawczych,
b) do szkół,
c) na rehabilitację.

W przypadku zniżek na przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej, wysokość zniżek jest ustalana indywidualnie w poszczególnych miastach.

Wyrabianie paszportu:

 • 50% ulgi na wyrobienie dokumentu przysługuje:

a) osobom korzystającym z zasiłków stałych,
b) osobom przebywającym w zakładach opiekuńczych, albo domach pomocy społecznej,
c) rencistom,
d) emerytom,
e) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

 • opłata za paszport nie jest pobierana, gdy:

a) wyjazd za granicę ma na celu podjęcie długotrwałego leczenia,
b) wyjazd za granicę dyktowany jest koniecznością przeprowadzenia operacji,
c) osoba starająca się o dokument przebywa w zakładzie opiekuńczym,
d) osoba starająca się o dokument przebywa w domu pomocy społecznej,
e) osoba starająca się o wydanie dokumentu otrzymuje stały zasiłek.

umiarkowany_stopien_niepelnosprawnosci_zasilek

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – zasiłek pielęgnacyjny a osoby uprawnione

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje osoba, u której niepełnosprawność wystąpiła przed 21 urodzinami.

Na zasiłek pielęgnacyjny mogą liczyć:

 • osoby powyżej 16. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • niepełnosprawne dzieci,
 • osoby powyżej 16. roku życia, posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile powstała ona przed ukończeniem 21 lat,
 • osoby powyżej 75. roku życia.

Uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego dyskwalifikują osobę uprawnioną do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Podsumowanie

W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany jedynie wówczas, gdy niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21. roku życia osoby ubiegającej się.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: