Podstawa prawna przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego znajduje się w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne jest pewnego rodzaju rekompensatą za niepodejmowanie bądź rezygnację z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie takie przysługuje jednemu z rodziców osoby niepełnosprawnej, albo opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego niezależnie od osiąganych dochodów przez opiekuna wynosi teraz 1200 zł miesięcznie.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu zanim ukończyły 18 lub 25 lat (jeżeli było to w trakcie nauki), czyli tak naprawdę opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Natomiast opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych przysługuje jedynie zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ale wynosi on 520 zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmianę w obecnie obowiązującej ustawie, z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2014 r. (sygn. akt: K 38/13),  który uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Projekt zmiany ustawy przewiduje, że osoby opiekujące się dorosłymi niepełnosprawnymi również będą mogły się ubiegać o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Według informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wysokość świadczenia ma zależeć od wieku osoby niepełnosprawnej, którą zajmuje się opiekun. Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą) mają otrzymać 1200 zł (brutto 1638 zł) w 2015 roku, a w 2016 roku 1300 zł (brutto 1774 zł).

Po przekroczeniu tego wieku świadczenie opiekuńcze ma wynieść 800 zł (brutto 1092 zł).

Pamiętajmy, że używane tutaj kwoty netto i brutto stanowią pewne uproszczenie, gdyż świadczenie pielęgnacyjne nie jest dochodem opodatkowanym i choć jest od niego odprowadzana składka na  ubezpieczenie emerytalno – rentowe, to składka na ubezpieczenie zdrowotne już nie w każdym przypadku.

Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej zapowiedziała, że nowa ustawa wejdzie w życie już w lipcu tego roku.

Co może nieco uspokoić osoby obecnie pobierające opisywane tutaj świadczenie, wiceminister powiedziała także, że opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Po wejściu w życie nowej ustawy, osoby te będą mogły dokonać wyboru, czy pozostają przy dotychczasowych zasadach otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, czy też jednak nowe zasady są dla nich bardziej korzystne.

Warto zwrócić również uwagę na to, że projekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych przywiduje również zmianę, która pozwoli na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego przez obojga rodziców osoby niepełnosprawnej. Dotychczasowe przepisy przewidują, iż:

 „Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu(…)”

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) uznał, że przepis ten jest niekonstytucyjny. W związku z powyższym zmiana ustawy umożliwi otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego z opiekunów, ponadto prawo do pomocy otrzymają również emeryci i renciści.

Czy rzeczywiście uda się zrealizować te zmiany już w lipcu, tak jak zapowiada strona rządowa, nie jest pewne. Pewne jest to, że zmiana musi nastąpić, gdyż obecnie obowiązujące przepisy są niekonstytucyjne. Cieszy zapowiedź rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do pobierania świadczenia, oraz możliwość zachowania praw nabytych, tam gdzie zmiany mogłyby okazać się niekorzystne. Miejmy nadzieję, że ustawa, być może w jeszcze innej formie niż tutaj przedstawiono wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Niektóre ze źródeł którymi posługiwaliśmy się przy tworzeniu tego wpisu:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/852520,jedno-swiadczenie-pielegnacyjne-dla-opiekunow-niepelnosprawnych.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,7083,jedno-swiadczenie-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/swiadczenie-pielegnacyjne-dla-wszystkich-opiekunow-juz-od-lipca

http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/324329,Zmiany-w-swiadczeniach-pielegnacyjnych.html

Potrzebujesz pomocy w spawie związanej ze świadczeniami pielęgnacyjnymi? Sprawdź nasze WYNIKI, wypełnij formularz i dołącz do ponad 250 osób którym pomogliśmy!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  CategoryPozostałe

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: