Błędy medyczne w położnictwie dotyczą nieprawidłowej opieki nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu oraz bezpośrednio po urodzeniu się dziecka. Mogą dotyczyć zarówno kobiety, płodu (nasciturus) i dziecka. Konsekwencją tych błędów mogą być nie tylko śmierć matki lub noworodka ale również trwałe kalectwo dziecka.
Prawidłowa opieka nad kobietą w ciąży daje szanse wyeliminowania lub ograniczenia szeregu ryzyk związanych z porodem.

Odszkodowanie, renta czy zadośćuczynienie będę przysługiwały w wypadku takich działań lub zaniechań personelu medycznego które skutkowały uszczerbkiem na zdrowiu matki lub dziecka.

Błąd lekarski w położnictwie najczęściej przyjmuje postać błędu diagnostycznego (np. nierozpoznanie wad płodu) lub błędu terapeutycznego (niewłaściwe przeprowadzenie porodu, jak np. błędna decyzja o kontynuowaniu porodu siłami natury kiedy są wskazania do cięcia cesarskiego).
Wada płodu rozpoznana we właściwym czasie skutkować powinna wdrożeniem odpowiedniego leczenia, które pozwoli na urodzenie zdrowego dziecka, bądź też, w przypadku wady nieuleczalnej, pozwolić rodzicom na świadomą decyzję dotyczącą kontynuacji ciąży.
Brak odpowiedniej diagnostyki okołoporodowej skutkuje często trwałym i głębokim kalectwem dziecka. W przypadkach, kiedy kalectwo to spowodowane jest z winy służby zdrowia, dziecku należy się zadośćuczynienie oraz renta umożliwiająca zapewnienie odpowiedniej opieki i rehabilitacji.

W przypadku błędów medycznych (nie tylko w położnictwie) których ofiarą jest dziecko stosuje się szczególny termin przedawnienia roszczeń (ostatecznego momentu do którego można skutecznie wytoczyć powództwo) wynosi on 2 lata od uzyskania przez dziecko pełnoletniości (normalnie jest to 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie).

Procedura uzyskania odszkodowania za błąd medyczny w położnictwie

Procedura uzyskania odszkodowania za błąd medyczny w położnictwie wygląda następująco:

1. Składamy pismo do placówki medycznej w której doszło do zdarzenia z żądaniem wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. W piśmie tym, należy uprawdopodobnić winę personelu danej placówki medycznej.
2. Do pisma załączamy chronologiczny opis naszego leczenia, oraz wskazujemy jakie nieprawidłowości naszym zdaniem doprowadziły do krzywdy ciężarnej lub dziecka. Należy dokładnie określić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty których się domagamy oraz wyjaśnić skąd biorą się te kwoty.
3. Jeżeli placówka medyczna i jej ubezpieczyciel odmawiają wypłaty, możemy skierować sprawę do sądu. W tym celu występujemy do szpitala o udostępnienie dokumentacji medycznej, która będzie potrzebna w postępowaniu sądowym.

Pamiętaj! Będąc klientem Aeger znajdziesz się pod pełną opieką doświadczonych prawników oraz lekarzy, którzy zajmą się dla Ciebie wszystkim co konieczne by otrzymać godziwe odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu Twój lub Twojego dziecka.

Jesteśmy dla Ciebie

Po to by

To co skomplikowane stawało się proste

Wciąż nie jesteś pewien? Sprawdź nasze WYNIKI lub dowiedz się więcej O NAS

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

    [recaptcha]

    Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ani udzieleniem pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy

    Przetwarzanie danych

    Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.