Blog prawny

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, mające doprowadzić do oddłużenia (częściowego lub pełnego). O upadłość można wnioskować, gdy z różnych przyczyn (np. choroba, utrata pracy) nie jest się w stanie spłacić wierzycieli, a dochody nie są wystarczające, aby pokryć narosłe zobowiązania finansowe. W konsekwencji pandemii przed wieloma osobami stanął problem niewypłacalności –…

Negocjacje umowy najmu lokalu w obliczu kryzysu Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii z dnia na dzień zatrzymało działalność bardzo wielu przedsiębiorstw. Dotknęło to zarówno firmy, które na ten czas zostały z mocy prawa zamknięte ( galerie handlowe, restauracje, zakłady fryzjerskie itp.) jak i tych wszystkich, którzy wprawdzie mogli kontynuować działalność, ale na…

Kobieta po porodzie ma 21 dni na złożenie pisemnego wniosku o urlop macierzyński. Zazwyczaj jest to równoznaczne z podjęciem decyzji o skorzystaniu, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z urlopu rodzicielskiego. W przypadku, gdy pracownica nie zdążyła złożyć wniosku o urlop macierzyński w przeciągu 21 dni od daty porodu, w dalszym ciągu może starać się o przyznanie…

Kalkulator urlopu macierzyńskiego ułatwia obliczenie długości trwania urlopów przysługujących po urodzeniu dziecka. Jego odpowiednie użycie pomoże określić dokładną datę powrotu do pracy. Urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie, która urodziła dziecko. Zazwyczaj jest on liczony od dnia porodu, jednak jego część można wykorzystać jeszcze przed przyjściem dziecka na świat. Nowe uprawnienia rodziców, dotyczące urlopu macierzyńskiego,…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: