Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, mające doprowadzić do oddłużenia (częściowego lub pełnego). O upadłość można wnioskować, gdy z różnych przyczyn (np. choroba, utrata pracy) nie jest się w stanie spłacić wierzycieli, a dochody nie są wystarczające, aby pokryć narosłe zobowiązania finansowe. W konsekwencji pandemii przed wieloma osobami stanął problem niewypłacalności – naprzeciw zaistniałej sytuacji wychodzi nowelizacja prawa, obowiązująca od wiosny zeszłego roku, ułatwiająca uwzględnienie wniosku o upadłość konsumencką związaną z koronawirusem.

 

Nowelizacja ustawy z 24 marca 2020 roku w sprawie upadłości konsumenckiej w czasie pandemii koronawirusa.

Przed pandemią uzyskanie pozytywnej decyzji sądu w przypadku wniosku o upadłość konsumencką było możliwe jedynie, gdy niewypłacalność dłużnika nie miała charakteru umyślnego. Po stwierdzeniu przesłanek rażącego niedbalstwa ze strony dłużnika sąd taki wniosek oddalał. Według nowelizacji ustawy z dnia 24 marca 2020 roku upadłość może zostać ogłoszona również w sytuacji niewypłacalności zawinionej. Zatem o ile dotychczas już na samym początku badane były przyczyny niewypłacalności, a wniosek mógł zostać odrzucony gdy stwierdzono, że dłużnik umyślnie nie spłacał zadłużenia, obecnie dla uzyskania ogłoszenia w zakresie upadłości wystarcza orzeczenie o tym, że wnioskodawca jest niewypłacalny, a przyczyny tego sąd będzie sprawdzał dopiero w toku postępowania.

 

Co więcej, o ile wcześniej możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką dotyczyła wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, od czasu nowelizacji ustawy obejmuje ona również drobnych przedsiębiorców, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Nowe rozwiązania znacznie upraszczają procedurę, a ich celem jest skrócenie czasu postępowania w ogłoszeniu upadłości osób fizycznych. Jest to bardzo istotne w aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

 

Wady i zalety upadłości konsumenckiej.

Największą zaletą upadłości konsumenckiej jest pewność wyjścia z zadłużenia. Umorzenie niespłaconych zobowiązań następuje z chwilą wydania postanowienia przez sąd. Zobowiązania dłużnika, które były objęte postępowaniem upadłościowym nie mogą być ponownie egzekwowane przez wierzycieli. To co uległo zmianie to również ochrona dla dłużnika. Dotychczas zdarzało się, że dłużnik nie będący konsumentem, którego postępowanie dotyczy po sprzedaży majątku do którego często należała nieruchomość będąca jego miejscem zamieszkania. Obecnie również ci dłużnicy, który prowadzą działalność gospodarczą, z części kwoty uzyskanej ze zbycia majątku wydziela się sumę potrzeba dłużnikowi na wynajem lokalu przez dwa lata.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się jednym sposobem na uzyskanie pomocy i życia pozbawionego długów, trzeba jednak brać również pod uwagę wady takiego rozwiązania. Największym minusem jest utrata majątku – w postępowaniu upadłościowym syndyk, by zaspokoić wierzycieli, musi sprzedać cały majątek dłużnika. Osoby posiadające nieruchomości i ruchomości muszą być gotowe na ich utratę. Dodatkowo dochody dłużnika w części wejdą w skład masy upadłościowej, a co za tym idzie będą przekazywane wierzycielom. Nie każde zobowiązanie podlega umorzeniu: nie dotyczy to alimentów, szkód wynikających z przestępstw i rent odszkodowawczych (kary grzywny, postępowania karnego, zadośćuczynienia, obowiązku naprawienia szkody). Te długi nadal będą mogły być egzekwowane nawet po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania, stwierdzającego wykonanie planu i umorzeniu zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

 

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  [/column]

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: