Postęp naukowy i techniczny powoduje, że produkowanych jest coraz więcej różnego rodzaju przedmiotów. Produkcja odbywa się na masową skalę, co ma zaspokoić rosnące potrzeby konsumentów. Jednak co za tym idzie wytwarzane rzeczy są coraz bardziej skomplikowane i zaawansowane technologicznie, ale przez to także coraz bardziej niebezpieczne. Dlatego wymyślona została koncepcja odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, która…

Wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu Osobie, która doznała szkody niemajątkowej przysługuje szczególne roszczenie o charakterze odszkodowawczym, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Co jednak kryje się pod pojęciem szkody niemajątkowej? W prawie cywilnym szkoda niemajątkowa (inaczej nazywana krzywdą) oznacza wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie ból fizyczny oraz…

Bezpłatne leki dla seniorów. Niedawno do Rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób starszych, ponieważ darmowe leki dla seniorów będą całkowicie refundowane przez państwo. Nowelizacja ma być spełnieniem sztandarowej obietnicy złożonej w swoim expose przez…

Nowelizacja kodeksu pracy 2016 Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Ostatnia nowelizacja prawa pracy jest jedną z najważniejszych w ostatnich latach, dlatego postanowiliśmy dokładnie opisać ją na naszym blogu. Zmiana jest dobrą informacją przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych terminowo, bowiem dotyczy ona głównie umowy na czas określony. Ostatnia…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: