Skala APGAR towarzyszy każdemu nowo narodzonemu dziecku. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć, czym jest oraz jak ją interpretować. Według najnowszego Rocznika Demograficznego 2015 w Polsce w 2014 roku urodziło się 376 501 dzieci. W tabeli opracowanej przez GUS wynika, że na 10 000 noworodków przypada 35, które rodzą się martwe. Przyczyny zgonów wśród niemowląt mogą być różne,…

Wysokość zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu Osobie, która doznała szkody niemajątkowej przysługuje szczególne roszczenie o charakterze odszkodowawczym, tj. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Co jednak kryje się pod pojęciem szkody niemajątkowej? W prawie cywilnym szkoda niemajątkowa (inaczej nazywana krzywdą) oznacza wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie ból fizyczny oraz…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: