Ze statystyk wynika, że zakażenia wewnątrzszpitalne dotykają od 5 do 10% wszystkich hospitalizowanych w Polsce (według raportu WHO liczby te dotyczą wszystkich krajów rozwiniętych). Oznacza to, że każdy z nas trafiając do szpitala, może stać się, ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem, ofiarą zakażenia szpitalnego. Warto wiedzieć, że niektóre placówki służby zdrowia charakteryzują się wyższą niż przeciętna liczbą zakażeń szpitalnych.

Do zakażenia szpitalnego dochodzi w trakcie hospitalizacji, najczęściej przy zabiegu operacyjnym. Objawami zakażenia są zazwyczaj gorączka, złe gojenie rany, ropienie. Stan zapalny wywołany zakażeniem wydłuża leczenie, wymaga wyniszczającej organizm, często nieskutecznej antybiotykoterapii. Niepowodzenia w leczeniu zakażeń mogą wynikać ze stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania.

Poważnym problemem są na przykład zakażenia gronkowcem złocistym (Staphylococcus  aureus). Szczególnie niebezpieczne są zakażenia metycylinoopornymi szczepami (MRSA) tej bakterii. Zakażenie gronkowcem szpitalnym jest trudne w leczeniu z uwagi na odporność bakterii na antybiotyki. Mimo chwilowej poprawy zakażenie często powraca i może prowadzić nawet do konieczności amputacji kończyny.
Jednym z najgroźniejszych powikłań zakażeń wewnątrzszpitalnych jest sepsa. Dotyka ona 10 do 15% pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Jest to ogólnoustrojowa reakcja organizmu, stan zapalny całego ciała wywołany zakażeniem. Śmiertelność w przypadku ciężkiej postaci sepsy sięga połowy zakażonych. Niezwykle istotnym jest natychmiastowe rozpoznanie wystąpienia sepsy przez lekarzy, gdyż rozwija się ona bardzo szybko wyniszczając cały organizm.

Pamiętaj

Jeśli zostałeś zakażony w szpitalu, należy Ci się odszkodowanie, a w przypadku gdy z powodu zakażenia umarła osoba Ci najbliższa, zadośćuczynienie.

Zabieg operacyjny wiąże się również z ryzykiem zakażenia bakteriami innymi niż szpitalne, np. już występującymi w organizmie pacjenta. Do tej pory sądy traktowały tego typu przypadki jako powikłania operacji niezawinione przez szpital. W jednej z prowadzonych przez nas spraw, udało się nam (kancelarii Aeger) przekonać sąd, że obowiązkiem zespołu operacyjnego było zabezpieczyć pacjentkę przed wszelkimi bakteriami, również obecnymi w jej organizmie. Jednak nie jest to jeszcze dominująca linia orzecznicza.

Procedura uzyskania odszkodowania za zakażenie szpitalne

Procedura uzyskania odszkodowania za zakażenie szpitalne wygląda następująco:
1. Składamy pismo do placówki medycznej w której doszło do zakażenia, z żądaniem wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, a w niektórych wypadkach nawet renty. W piśmie tym, należy uprawdopodobnić, że do zakażenia doszło w danym szpitalu.
2. Do pisma załączamy chronologiczny opis naszego leczenia oraz wskazujemy jakie nieprawidłowości naszym zdaniem doprowadziły do zakażenia szpitalnego. Należy dokładnie określić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty których się domagamy, oraz wyjaśnić skąd biorą się te kwoty.
3. Jeżeli placówka medyczna i jej ubezpieczyciel odmawiają wypłaty, możemy skierować sprawę do sądu. W tym celu występujemy do szpitala o udostępnienie dokumentacji medycznej, która będzie potrzebna w postępowaniu sądowym.

Pamiętaj! Będąc klientem Aeger znajdziesz się pod pełną opieką doświadczonych prawników oraz lekarzy.

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim co konieczne żebyś otrzymał godziwe odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu wywołany zakażeniem szpitalnym.

Jesteśmy dla Ciebie

Po to by

To co skomplikowane stawało się proste

Wciąż nie jesteś pewien? Sprawdź nasze WYNIKI lub dowiedz się więcej O NAS

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

    [recaptcha]

    Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ani udzieleniem pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy

    Przetwarzanie danych

    Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.