Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, mające doprowadzić do oddłużenia (częściowego lub pełnego). O upadłość można wnioskować, gdy z różnych przyczyn (np. choroba, utrata pracy) nie jest się w stanie spłacić wierzycieli, a dochody nie są wystarczające, aby pokryć narosłe zobowiązania finansowe. W konsekwencji pandemii przed wieloma osobami stanął problem niewypłacalności –…

Negocjacje umowy najmu lokalu w obliczu kryzysu Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii z dnia na dzień zatrzymało działalność bardzo wielu przedsiębiorstw. Dotknęło to zarówno firmy, które na ten czas zostały z mocy prawa zamknięte ( galerie handlowe, restauracje, zakłady fryzjerskie itp.) jak i tych wszystkich, którzy wprawdzie mogli kontynuować działalność, ale na…

Program Rodzina 500+ wprowadzony Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wzbudził szereg wątpliwości i kontrowersji. Zawrzało w mediach, wśród opinii publicznej i z pewnością w wielu domach. Czym jest program? Jakie ma zadania? Przede wszystkim według ustawodawców ma pomóc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Środki finansowe…

Kalendarz szczepień obowiązujący w 2018 roku został uaktualniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Tym razem wyszczególniono jego dwie części – jedną bezpłatną, wzbogaconą o szczepienia przeciwko pneumokokom, a drugą płatną. W 2018 roku w kalendarzu szczepień nie zaszły znaczące zmiany. Rok wcześniej wprowadzono do niego obowiązkowe szczepienie na pneumokoki. Szczegółowy kalendarz szczepień obowiązkowych wraz z uwagami…

Co roku 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, kiedy to rozpowszechniane są informacje dotyczące racjonalnego stosowania antybiotyków. Czym są antybiotyki i jak je stosować to najczęściej wyszukiwane hasła w Internecie. Jaki jest stan wiedzy pacjentów poddawanych antybiotykoterapii? Czym są antybiotyki? Antybiotyki należą do grupy leków, które zdolne są do niszczenia niepożądanych bakterii występujących…

Szczepienia dzieci to współcześnie jeden z największych problemów młodych rodziców. W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo głosów przeciwko takim praktykom. Wielu rodziców nie miało okazji zagłębić się wystarczająco w ten temat, by samodzielnie podjąć decyzję. Najczęściej bazują na tym, co do powiedzenia ma sąsiadka, koleżanka czy ciocia. A jak wyglądają fakty? Szczepienia dzieci to ochrona nie…

Dziedziczenie ustawowe to drugi, obok dziedziczenia testamentowego, sposób przeniesienia praw i obowiązków osoby zmarłej na spadkobierców. W przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu zawierającego dyspozycje dotyczące posiadanego majątku lub wtedy, gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą bądź nie mogą dziedziczyć, zastosowanie znajdzie porządek dziedziczenia określony w kodeksie cywilnym. Na wstępie należy podkreślić, że spadek…

Spłaciłeś wcześniej kredyt lub pożyczkę bankową, które zaciągnąłeś jako konsument? Być może teraz bank jest Twoim dłużnikiem! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oficjalnym wystąpieniu zwrócił uwagę na nieprawidłowości, jakich dopuszczają się banki rozliczając się z konsumentami, którzy zdołali spłacić kredyt przed umówionym z bankiem terminem. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, Konsument ma prawo…

Bezpłatne leki dla seniorów. Niedawno do Rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób starszych, ponieważ darmowe leki dla seniorów będą całkowicie refundowane przez państwo. Nowelizacja ma być spełnieniem sztandarowej obietnicy złożonej w swoim expose przez…

Nowelizacja kodeksu pracy 2016 Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Ostatnia nowelizacja prawa pracy jest jedną z najważniejszych w ostatnich latach, dlatego postanowiliśmy dokładnie opisać ją na naszym blogu. Zmiana jest dobrą informacją przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych terminowo, bowiem dotyczy ona głównie umowy na czas określony. Ostatnia…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: