bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla seniorów.

Niedawno do Rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób starszych, ponieważ darmowe leki dla seniorów będą całkowicie refundowane przez państwo. Nowelizacja ma być spełnieniem sztandarowej obietnicy złożonej w swoim expose przez premier Beatę Szydło. Projekt 75+ wprowadza bezpłatne leki dla seniorów, czyli według projektu ustawy, osób które ukończyły 75. rok życia. Projekt 75+ ma zapewnić bezpłatne leki dla osób starszych bez żadnych wyjątków. Projekt 75 plus przewiduje bowiem, że wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat będą uprawnione do nabywania bezpłatnych leków. Ma to zapewnić powszechną dostępność do leków refundowanych osobom powyżej 75. roku życia.

Według założeń projekt 75+ ma rozwiązać problem dostępności leczenia dla osób starszych ograniczonych względami ekonomicznymi. Osoby te z powodu chorób związanych z zaawansowanym wiekiem zmuszone są wydawać na leki dużą część swojego miesięcznego dochodu, a nawet rezygnują z leczenia przez brak pieniędzy. Często też u osób starszych występuje kilka chorób współistniejących. Powoduje to, że emeryci i renciści zmuszeni są rezygnować z leczenia niektórych schorzeń, bo po prostu nie stać ich na wykupywanie wszystkich leków. O problemie głośno mówią także sami farmaceuci, którzy zauważają, że wielu ludzi starszych często opuszcza apteki, nie realizując recept w całości bądź sięgając po tańsze zamienniki.
Także Ministerstwo Zdrowia zauważa, że emeryci i renciści nie wykupują przepisanych leków, ponieważ są one dla nich za drogie. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że według szacunków Ministerstwa około 17 proc. wystawianych recept nie jest wykupywanych z powodu braku pieniędzy w domowym budżecie, co, jak powiedział Minister, „oznacza, że 17 proc. pacjentów nie realizuje tego, co zalecają im lekarze”. Większość z tych osób to osoby starsze. W rezultacie tacy pacjenci przerywają leczenie lub go nie podejmują, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan zdrowia.
Dlatego ustawa wprowadzająca darmowe leki dla seniorów ma realnie odciążyć budżet emerytów i rencistów. Projekt 75 plus ma wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych osób poprzez zwiększenie dostępność do leczenia. Nowe rozwiązanie ma zapewnić osobom w podeszłym wieku odpowiedni dostęp do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia.

Które leki bezpłatne?

Projekt 75 plus nie uprawnia jednak osób powyżej 75. roku życia do nabywania nieodpłatnie wszystkich leków. Przewiduje się, że osoby starsze będą mogły nabywać bezpłatnie jedynie te leki, które będą ujęte w specjalnym wykazie.
Bezpłatne medykamenty dla osób starszych mają się znaleźć na odrębnym wykazie listy leków refundowanych obejmującym bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia. Jak wyjaśnia resort, w karcie seniora na leki znają się medykamenty „przypisane do starości”. Pierwszy wykaz minister zdrowia ma ustalić nie później niż do 1 września 2016 r. Wszystkie leki wymienione w wykazie będą objęte refundacją. Odrębny wykaz darmowych leków dla seniorów byłby oznaczony kategorią „S” – dla seniorów.

Jak zapewnia Konstanty Radziwiłł w wykazie znajdą się na pewno wszystkie leki, „które są blisko limitu – na ryczałt i z nieco wyższym współpłaceniem”, co oznacza, że karta seniora na leki obejmie w pierwszej kolejności tanie leki dla seniorów i te, do których osoby starsze muszą obecnie nieznacznie dopłacać.

Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla tej grupy pacjentów ma być stopniowo rozszerzana. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, już w tym roku na projekt bezpłatnych leków dla seniorów ma być przeznczonych 125 milionów złotych. W 2017 roku kwota ta ma wzrosnąć do ponad 560 milionów. Tendencja wzrostowa ma zostać utrzymana także w kolejnych latach.

Według szacunków resortu, seniorzy dopłacają z własnej kieszeni do leków refundowanych rocznie około 850 milionów złotych. Rząd wprowadzając projekt 75+, zamierza odciążyć osoby starsze nawet z 60% tych wydatków.

Nie obeszło się bez kontrowersji

Trzeba przyznać, że cel projektu jest szczytny i na pewno wprowadzane rozwiązanie będzie stanowiło bardzo dużą pomoc dla wielu starszych osób. Jednak już na obecnym etapie nie brakuje wokół niego kontrowersji. Problemy pojawiają się przede wszystkim w kwestii przyznania prawa do bezpłatnych leków wszystkim seniorom. Według wielu bezpłatne leki powinny przysługiwać jedynie tym osobom, których dochód jest niski, z kolei bogatsi seniorzy w dalszym ciągu powinni płacić za leki. Ministerstwo w swoim projekcie ustawy stoi jednak na stanowisku, że jedynym kryterium uprawniającym do darmowych medykamentów ma być kryterium wieku. Wiek pacjenta ma być ustalany na podstawie jego numeru PESEL. Najprawdopodobniej projekt 75+ nie ulegnie zmianie w tej kwestii. Trudno sobie chyba wyobrazić seniora przynoszącego do apteki zaświadczenia o uzyskiwanym dochodzie.
Pytanie kto będzie mógł wypisywać recepty na bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych. Według Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej doktora Macieja Hamankiewicza wszyscy lekarze powinni mieć możliwość wypisania uprawnionemu świadczeniobiorcy recepty na bezpłatne leki. Zdaniem Prezesa Hamankiewicza pacjenci wypisywani np. ze szpitali też powinni mieć możliwość nabycia bezpłatnych leków.

Z całą pewnością byłoby to bardzo praktyczne rozwiązanie, tak jednak nie będzie. Jak na razie  recepty na bezpłatne leki dla seniorów będą mogli przepisywać tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że wszystko przez brak odpowiedniego systemu informatycznego. Resort wskazuje także, że za uprawnieniem lekarzy rodzinnych do wypisywania seniorom recept na bezpłatne leki przemawia jeszcze jeden argument. Autorzy projektu 75 plus obawiają się, że często będzie dochodzić do sytuacji, w których osoby starsze będą chciał dostać recepty na darmowe leki, jednak nie dla siebie. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w których osoby uprawnione do darmowych leków będą nabywać je dla swoich rodzin, znajomych, czy nawet je odsprzedawać. Według Ministerstwa przepisywanie recept na darmowe leki dla osób starszych jedynie w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej ma zapobiec nadużyciom. Takie rozwiązanie ma także umożliwić kontrolę nad lekami przepisywanymi przez różnych specjalistów i zapobiec niepożądanym interakcjom między medykamentami.
Jednak ostatnio Ministerstwo przyznało, że z czasem uprawnienia do wypisywania recept na darmowe leki dla seniorów będzie trzeba rozszerzyć na wszystkich lekarzy.

Sprawdź także:
Zmiana w przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych już w tym roku!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: