Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, mające doprowadzić do oddłużenia (częściowego lub pełnego). O upadłość można wnioskować, gdy z różnych przyczyn (np. choroba, utrata pracy) nie jest się w stanie spłacić wierzycieli, a dochody nie są wystarczające, aby pokryć narosłe zobowiązania finansowe. W konsekwencji pandemii przed wieloma osobami stanął problem niewypłacalności –…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: