Kobieta po porodzie ma 21 dni na złożenie pisemnego wniosku o urlop macierzyński. Zazwyczaj jest to równoznaczne z podjęciem decyzji o skorzystaniu, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z urlopu rodzicielskiego. W przypadku, gdy pracownica nie zdążyła złożyć wniosku o urlop macierzyński w przeciągu 21 dni od daty porodu, w dalszym ciągu może starać się o przyznanie…

Kalkulator urlopu macierzyńskiego ułatwia obliczenie długości trwania urlopów przysługujących po urodzeniu dziecka. Jego odpowiednie użycie pomoże określić dokładną datę powrotu do pracy. Urlop macierzyński przysługuje każdej pracującej kobiecie, która urodziła dziecko. Zazwyczaj jest on liczony od dnia porodu, jednak jego część można wykorzystać jeszcze przed przyjściem dziecka na świat. Nowe uprawnienia rodziców, dotyczące urlopu macierzyńskiego,…

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Pierwsze 6 tygodni mogą zostać wykorzystane jeszcze przed porodem, kolejne 14, już po przyjściu dziecka na świat. W przypadku ciąży bliźniaczej okres ten zostaje wydłużony. Urlop macierzyński jest płatnym urlopem obowiązkowym, którego nie można się zrzec. Okres ten powinien zostać przeznaczony na odzyskanie sił po porodzie oraz opiekę nad noworodkiem….

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: