urlop_macierzynski

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Pierwsze 6 tygodni mogą zostać wykorzystane jeszcze przed porodem, kolejne 14, już po przyjściu dziecka na świat. W przypadku ciąży bliźniaczej okres ten zostaje wydłużony.

Urlop macierzyński jest płatnym urlopem obowiązkowym, którego nie można się zrzec. Okres ten powinien zostać przeznaczony na odzyskanie sił po porodzie oraz opiekę nad noworodkiem.

Matka może wrócić do pracy najwcześniej po 14 tygodniach, ale tylko pod warunkiem, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy posiada on zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Takie rozwiązanie wymaga pisemnego potwierdzenia. Rodzice muszą złożyć wnioski, w których kobieta rezygnuje z urlopu, a mężczyzna go przejmuje.

Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

 • 37 tygodni, jeśli urodziła się piątka dzieci,
 • 35 tygodni, jeśli urodziła się czwórka dzieci,
 • 33 tygodni, jeśli urodziła się trójka dzieci,
 • 31 tygodni, jeśli urodziła się dwójka dzieci,
 • 20 tygodni, jeśli urodziło się jedno dziecko.

Urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie po narodzinach dziecka. Wniosek o jego uruchomienie trzeba złożyć tylko w przypadku, gdy kobieta chce go zapoczątkować jeszcze przed porodem. Urlop może zacząć 6 tygodni przed planowanym terminem rozwiązania.

Podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński.

Urlop macierzyński a rodzicielski

Po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, kobieta ma prawo do skorzystania z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. To rozwiązanie jest przeznaczone również dla ojca dziecka.

Matka może wrócić wcześniej do pracy, jeśli podzieli się urlopem rodzicielskim ze swoim partnerem. Kiedy rodzice chcą skorzystać z tego rozwiązania równocześnie, wówczas urlop zostaje skrócony do 16 tygodni.

Urlop rodzicielski podlega podziałowi. Jego połowę można sukcesywnie wykorzystywać aż do szóstych urodzin dziecka.

W czasie trwania urlopu rodzicielskiego oraz dodatkowego, kobieta może pracować w miejscu pracy, w którym pełniła obowiązki przed rozpoczęciem urlopu, jednak wymiar godzin nie może być większy niż pół etatu.

Otrzymywany zasiłek macierzyński zostaje w takiej sytuacji zmniejszony o połowę. Na powrót do pracy na pół etatu zgodę musi wyrazić pracodawca. Może on odmówić, jednak wówczas powinien złożyć pisemne wyjaśnienie.

O zasiłek macierzyński mogą starać się kobiety zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i o dzieło, a także osoby prowadzące własną działalność gospodarczy oraz ze statusem osoby bezrobotnej.

Urlop macierzyński a urlop ojcowski

Każdemu świeżo upieczonemu tacie przysługują dwa płatne tygodnie urlopu ojcowskiego, który powinni wykorzystać zanim dziecko skończy dwa lata. Ojciec może skorzystać z tego przywileju niezależnie od tego, czy jego partnerka również przebywa na urlopie, ani czy pozostają oni w związku małżeńskim.

Jest to rodzaj urlopu należny tylko i wyłącznie mężczyźnie – nie może on zostać przekazany matce dziecka.

…a po urlopie rodzicielskim – urlop wychowawczy!

Urlop wychowawczy różni się od pozostałych przede wszystkim tym, że jest bezpłatny. Może zostać wykorzystany do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Przysługuje obojgu rodzicom, przy czym ojciec dziecka może przebywać na urlopie wychowawczym w chwili, gdy jego partnerka korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego na drugie dziecko. Warto zaznaczyć, że przynajmniej jeden miesiąc z urlopu wychowawczego musi wykorzystać drugi rodzic.

Jest to rodzaj urlopu, który trwa maksymalnie 36 miesięcy i może być dzielony na części, aczkolwiek nie więcej niż 5.

Urlop macierzyński 2018

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Podczas przebywania na urlopie, kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% pensji przez pierwsze 20 tygodni, a następnie 60% wynagrodzenia. W przypadku, gdy kobieta zadeklaruje się, że zostanie z dzieckiem rok po porodzie, wysokość zasiłku będzie wynosiła 80%.

Osoby, których zasiłek będzie mniejszy niż 1000 zł, dostaną wyrównanie do tej kwoty.

Podsumowanie

Urlop macierzyński bardzo często jest mylony z urlopem rodzicielskim, a nawet zasiłkiem macierzyńskim. Wówczas zarówno świadczenie pieniężne, jak i przerwy w pracy związane z opieką nad noworodkiem, nazywane są urlopem macierzyńskim.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: