Wyrażam zgodę na:

  • przetwarzanie przez Euro-Plan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Barskiej 23/7 (biuro: Kraków, ul. Kielecka 22/4) podanych przede mnie w formularzu lub/i załączonych dokumentach danych osobowych, w tym danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – w celu wstępnej analizy mojej sprawy oraz przedstawienia mi oferty lub opracowania i udzielenia odpowiedzi na moje pytanie;
  • udostępnienie moich danych osobowych, o których mowa powyżej, przewidywanym odbiorcom danych tj. lekarzom, tłumaczom, ubezpieczycielom, rzeczoznawcom, radcom prawnym, adwokatom, prawnikom, aplikantom radcowskim i adwokackim współpracującym z administratorem danych – w celu wyżej opisanym;
    otrzymywanie od Spółki Euro-Plan Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz sms, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych jest Euro-Plan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Barskiej 23/7 (biuro: Kraków, ul. Kielecka 22/4), jak również o celu przetwarzania moich danych, o którym mowa powyżej, przewidywanych odbiorcach danych, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Jestem świadomy/a, iż podanie danych jest dobrowolne niemniej niezbędne do realizacji celu, o którym mowa powyżej.

Wszystkie strony serwisu wykorzystują pliki COOKIE, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron serwisu i innych operacji wykonywanych w serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego serwisu. Żaden plik Cookies zapisany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.