Oprócz zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko, rodzicom przysługują również liczne ulgi i uprawnienia. Są to, na przykład; niższe opłaty paszportowe, tańsze lub bezpłatne wstępy do muzeów, czy zwolnienie z opłat abonamentowych RTV. Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko jest świadczeniem finansowym przyznawanym bezpośrednio osobie dotkniętej niepełnosprawnością (o ile jest ona pełnoletnia). Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności bądź…

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: