zasilek_pielegnacyjny_na_dziecko

Oprócz zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko, rodzicom przysługują również liczne ulgi i uprawnienia. Są to, na przykład; niższe opłaty paszportowe, tańsze lub bezpłatne wstępy do muzeów, czy zwolnienie z opłat abonamentowych RTV.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko jest świadczeniem finansowym przyznawanym bezpośrednio osobie dotkniętej niepełnosprawnością (o ile jest ona pełnoletnia).

Każda osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności, spełniająca warunki, może otrzymywać 153 zł miesięcznie w ramach zasiłku pielęgnacyjnego. Kwota ta nie podlega waloryzacji.

Komu przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Wniosek może złożyć upoważniony przedstawiciel osoby niepełnosprawnej, bezpośrednio w urzędzie gminy lub jednostce zobowiązanej do wypłat świadczeń rodzinnych (np. MOPS).

Zasiłek pielęgnacyjny ma pomóc osobie upoważnionej do jego otrzymywania w pokryciu kosztów związanych z opieką.

Okres przyznawania świadczenia zależny jest od:

 • czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostało wydane na stałe – zasiłek również zostanie przyznany na stałe,
 • wieku osoby upoważnionej – jeśli ukończyła 75 lat, zasiłek przyznawany jest na czas nieokreślony.

Kto może starać się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

 • osoba starsza, która ukończyła 75 lat,
 • dziecko ze stwierdzoną niepełnosprawnością,
 • dziecko, które ukończyło 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecko, które ukończyło 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia.

zasilek_pielegnacyjny_na_dziecko_wniosek

W jaki sposób złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny osoba uprawniona lub upoważniona do jego złożenia przez osobę niepełnosprawną powinna złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

Osoba składająca wniosek w imieniu pełnoletniej osoby uprawnionej musi dostarczyć pismo upoważniające do wykonania tej czynności. W przypadku osoby niepełnoletniej, opiekun prawny, nie musi przedkładać takiego pisma.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • ksero obowiązującego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • odpis aktu urodzenia (w przypadku osoby poniżej 16 lat).

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciągu 30 dni.

Kto nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego?

 • osoba uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego,
 • osoba, której rodzina jest uprawniona do otrzymywania świadczenia poza granicami kraju na niepełnosprawnego członka rodziny,
 • osoba umieszczona w całodobowym ośrodku zapewniającym nieodpłatne utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez opiekę społeczną, a dodatek pielęgnacyjny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas ustalania prawa do jego utrzymywania nie są brane pod uwagę dochody rodziny.

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko jest przyznawany rodzicom niepełnoletnich osób niepełnosprawnych i wynosi niezmiennie 153 zł miesięcznie.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: