zasilek_pielegnacyjny_zus

Zasiłek pielęgnacyjny ZUS otrzymują osoby, które są niezdolne do samodzielnego życia. Świadczenie to jest przyznawane bezpośrednio osobie do niego uprawnionej, o ile jest pełnoletnia lub nie została ubezwłasnowolniona.

Zasiłek pielęgnacyjny ZUS ma pomóc osobom niepełnosprawnym w częściowym pokryciu wydatków związanych z opieką i wsparciem w wykonywaniu codziennych obowiązków. Przysługuje on osobom niepełnosprawnym, o ile niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, a także osobom, które ukończyły 75 lat i nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej informacji na temat osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się w artykule: Zasiłek pielęgnacyjny – podstawowe informacje na temat świadczenia

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny ZUS

Osoba uprawniona do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego ZUS powinna złożyć wniosek o jego przyznanie w najbliższym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

 • w przypadku osób do lat 16 – kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • w przypadku osób powyżej 16 lat – kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z datą jej wystąpienia;
 • kopię dokumentu tożsamości.

zasilek_pielegnacyjny_zus_wyplata

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny, ZUS?

Przez długi czas to właśnie ZUS zajmował się wypłatą zasiłku pielęgnacyjnego, przez co wiele osób uważa, że nadal tak jest. Obecnie obowiązek ten spoczywa na burmistrzach, prezydentach miast i wójtach.

Kiedy zmieniał się organ wypłacający zasiłek pielęgnacyjny, ZUS poinformował o tym listownie osoby upoważnione, wyznaczając jednocześnie termin złożenia wniosków do odpowiedniej instytucji.

Podsumowanie

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien zostać złożony w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. ZUS nie zajmuje się już wypłatą zasiłku pielęgnacyjnego.

Osoby starające się o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, które nie ukończyły 75. roku życia mogą złożyć wniosek wraz ze stosownym orzeczeniem, określającym całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz pracy. Osobom, które ukończyły 75 lat, dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez ZUS automatycznie.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bez względu na wysokość miesięcznych dochodów, a jego kwota, już od kilku lat, nie ulega zmianie.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: