znaczny_stopien_niepelnosprawnosci_zasilek_pielegnacyjny

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą starać się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenia te nie łączą się i są przyznawane w zależności od spełnionych warunków przez osobę uprawnioną.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny mogą złożyć ci, którzy są uprawnieni do otrzymywania renty lub emerytury, jednak tylko pod warunkiem, że:

 • zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy,
 • zostali uznani za niedolnych do samodzielnej egzystencji,
 • ukończyli 75 lat.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Ponadto o świadczenie mogą się starać:

 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 lat,
 • osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat i legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat i legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile powstała ona przed 21. rokiem życia.

W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub jednostce uprawnionej do wypłacania świadczeń rodzinnych.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie jest waloryzowana i od wielu lat pozostaje na niezmiennym poziomie 153 zł.

O zasiłek pielęgnacyjny nie mogą starać się osoby umieszczone w instytucji gwarantującej całodobowe utrzymanie.

Powyższe świadczenia nie łączą się. Osoba uprawniona do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego.

Czym jest znaczny stopień niepełnosprawności?

O znacznym stopniu niepełnosprawności można mówić w chwili, gdy osoba:

 • posiada naruszoną sprawność organizmu,
 • jest całkowicie niedolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
 • wymaga długotrwałej lub stałej opieki,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Zaliczenie osoby niepełnosprawnej do I grupy inwalidów jest równoznaczne z nadaniem jej znacznego stopnia niepełnosprawności.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Do zasiłku pielęgnacyjnego są uprawnione również osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat.

O umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mówi się, gdy osoba:

 • posiada naruszoną sprawność organizmu,
 • jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
 • wymaga częściowej pomocy w codziennej egzystencji.

Umiarkowany stopnień niepełnosprawności jest równoznaczny z zaliczeniem do II grupy inwalidów.

Więcej informacji na temat umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się tutaj.

znaczny_stopien_niepelnosprawnosci_zasilek_pielegnacyjny_ulga_rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą podczas rozliczenia rocznego podatku dochodowego skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Mowa tu o odliczeniu wydatków związanych z rehabilitacją oraz ułatwieniem codziennej egzystencji.

Wszystkie wydatki, które podlegają uldze rehabilitacyjnej powinny zostać dokładnie udokumentowane. Wyjątkami są opłaty związane z:

 • używaniem samochodu na niezbędne przejazdy,
 • utrzymaniem psa przewodnika,
 • opłaceniem przewodnika dla osoby niewidomej.

Podsumowanie

Znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: