Kto może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinny złożyć osoby uprawione do jego otrzymywania. Ma on pomóc w częściowym pokryciu kosztów związanych z niezdolnością osoby niepełnosprawnej do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny – kto może starać się o jego przyznanie?

O zasiłek pielęgnacyjny mogą starać się:

 • osoby, które ukończyły 75 lat i nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego,
 • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Umiarkowany stopień niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny),
 • osoby niepełnosprawne, które ukończyły 16 lat, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

zasilek_pielegnacyjny_wniosek

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, osoba uprawniona do jego otrzymywania, powinna złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Ściślej ujmując – w instytucji zajmującej się w danej miejscowości wypłacaniem świadczeń rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bezpośrednio osobie, która jest do jego otrzymywania upoważniona, o ile jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny powinien zostać złożony przez opiekuna prawnego osoby upoważnionej, w jej imieniu, jeśli nie jest ona pełnoletnia. Od opiekuna prawnego, osoba przyjmująca wniosek, nie powinna żądać upoważnienia.

Jeśli osoba upoważniona jest pełnoletnia, jednak nie może osobiście złożyć wniosku o zasiłek pielęgnacyjny, może zrobić to za pośrednictwem osoby trzeciej. Powinna jednak pamiętać o napisaniu stosownego upoważnienia.

Po uzyskaniu orzeczenia o całkowitym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoba uprawniona do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego, powinna złożyć wniosek przed upływem trzech miesięcy. Wówczas otrzyma ona wyrównanie począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ustalenie niepełnosprawności.

Jeśli osoba uprawniona nie zdążyła złożyć wniosku w przeciągu trzech miesięcy, wówczas zasiłek zostanie przyznany od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie.

Wraz z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny, osoba upoważniona powinna złożyć:

 • kopię dowodu tożsamości,
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby niepełnoletniej – odpis aktu urodzenia.

Rozpatrzenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny trwa 30 dni.

Podsumowanie

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od lat pozostaje niezmienna – jest to 153 zł miesięcznie. Samo świadczenie pieniężne przyznawane jest na czas nieokreślony lub do końca okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności (o ile jest ono terminowe).

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, wraz z wymaganymi dokumentami w jednostce upoważnionej do jego wypłacania.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: