Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny_ (6)

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji przysługuje świadczenie, mające pomóc im w pokryciu kosztów związanych z opieką. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i kto może się o niego starać?

W częściowym pokryciu kosztów związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji ma pomóc świadczenie rodzinne, którym jest zasiłek pielęgnacyjny. Wypłacany jest bezpośrednio osobie zainteresowanej.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i kto może go otrzymać?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od wielu lat pozostaje niezmienna. Jest to 153 zł miesięcznie. Przyznanie świadczenia nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie starszej, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile powstała ona przed ukończeniem 21. roku życia.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, osoba uprawniona musi złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Pieniądze są wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

 • kopia dokumentu tożsamości,
 • dzieci do lat 16 – kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • osoby powyżej 16 lat – kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z datą jej powstania,
 • przebywanie osoby uprawnionej do otrzymywania zasiłku w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie zapewniające, iż pobyt oraz świadczenia nie są w żaden sposób finansowane z budżetu państwa ani Narodowego Funduszu Zdrowia.

zasilek_pielegnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS osobie uznanej za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji, która jednocześnie jest uprawniona do otrzymywania renty lub emerytury, albo ukończyła 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny jest każdego roku waloryzowany.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez MOPS.

Więcej informacji na temat zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się w artykule: Zasiłek pielęgnacyjny – podstawowe informacje na temat świadczenia

Podsumowanie

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie bezpośrednio do niego uprawnionej. Od wielu lat nie był waloryzowany. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? 153 zł miesięcznie.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

   

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: