Często zadawanym pytaniem w kontekście odszkodowania jest kwestia wyceny 1 procentu (1%) uszczerbku na zdrowiu w ZUS lub u prywatnych ubezpieczycieli jak PZU, Warta, Allianz, ERGO Hestia czy Uniqa.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że pytanie to jest zadane w bardzo ogólny sposób. Musimy odróżnić wartość procentową uszczerbku charakterystyczną dla danego urazu od konkretnej wartości 1%  w danym towarzystwie (ta druga będzie się różnić w zależności od sumy ubezpieczenia).  Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, od uszczerbku na zdrowiu trzeba odróżnić trwałe inwalidztwo, polegające na utracie jakiejś kończyny lub utraty funkcji danych organów, inwalidztwo to jest określane przez osobne tabele trwałego inwalidztwa.

Powyższy podział na uszczerbek na zdrowiu i trwałe inwalidztwo nie ma w pełni rozdzielnego charakteru, przykładowo utrata mowy może być zawarta zarówno w tabelach trwałego uszczerbku na zdrowiu jak i trwałego inwalidztwa, podział ten pomaga jednak w nawigowaniu po skomplikowanym systemie ubezpieczeń. Tabele te mówią, że np. strata palca to 5% uszczerbku, ale już utrata kciuka to 15%, a dłoni to 50%, zaś utrata mowy, słuchu, mowy, obu kończyn dolnych lub górnych to 100% uszczerbku na zdrowiu.

Wielkość uszczerbku na zdrowiu jest określana przez lekarza orzecznika. Nie ma on jednak pełnej dowolności w wyznaczaniu procentowego uszczerbku na zdrowiu, a musi posługiwać się ramami określonymi przez tabele obowiązujące w komercyjnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub, w przypadku ZUSu, określone przez załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. Tabele te przewidują minimalny i maksymalny poziom uszczerbku na zdrowiu w danym schorzeniu, a lekarz w oparciu o swoją wiedzę medyczna określa stopień uszkodzenia czy zaawansowania choroby i na tej podstawie wydaje swoje orzeczenie.

Przykładowe zakresy uszczerbku na zdrowiu z tabeli obowiązującej w PZU:

 1. Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego:
 2. głęboki niedowład połowiczy lub obu kończyn dolnych znacznie utrudniający sprawność kończyn 2 ° lub 2/3° wg skali Lovette’a   ………………………………………………………………………………………………. 60-80
 3. średniego stopnia niedowład połowiczy lub niedowład obu kończyn dolnych 3° lub 3/4° wg skali Lovette’a ……………. …………………………………………………………………………………………………………… 40-60
 4. Zaburzenia równowagi i inne poza niedowładem zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria, inne objawy zespołu móżdżkowego) pochodzenia mózgowego:
 5. uniemożliwiające chodzenie………………………………………………………………………………………………….. 100
 6. utrudniające w dużym stopniu chodzenie i sprawność ruchową …………………………………………….. 50-80
 7. utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową …………………………………………. 10-40
 8. utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową …………………………………………. 1-10

Tabele dotyczące trwałego inwalidztwa, stanowią zazwyczaj załącznik do dodatkowych ubezpieczeń ochronnych zawieranych z danym ubezpieczycielem. Zakres schorzeń przez nie objętych jest najczęściej podobny, ale trochę się różni w zależności od umowy którą podpisujemy z daną firmą ubezpieczeniowa.

Tabele te są zazwyczaj o wiele bardziej jednoznaczne od tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ obejmują zakresem swojego zastosowania najczęściej utraty kończyn, a to  czy kończyna została utracona i w jakim miejscu stwierdzić jest dość łatwo i trudno mówić o tym, że ktoś stracił mniej lub bardziej palec.

Przykładowa tabela trwałego inwalidztwa ze strony Rzecznika Ubezpieczonych

Rodzaj inwalidztwa Procent inwalidztwa
Utrata wzroku w obu oczach 100%
Całkowita utrata słuchu 100%
Niedowład czterokończynowy 100%
Utrata mowy 100%
Utrata obu kończyn dolnych lub obu podudzi 100%
Utrata obu kończyn górnych lub obu przedramion 100%
Utrata ramienia 75%
Utrata przedramienia 70%
Utrata kończyny dolnej powyżej kolana 70%
Utrata kończyny dolnej poniżej kolana 60%
Utrata wzroku w jednym oku 50%
Utrata dłoni 50%
Utrata stopy 50%
Utrata słuchu w jednym uchu 30%
Utrata kciuka 15%
Utrata dużego palca u stopy 10%
Utrata każdego z palców dłoni oprócz kciuka 5%
Utrata każdego z palców u stopy oprócz palucha 4%

Kiedy już określiliśmy wielkość uszczerbku na zdrowiu w danym przypadku, następnym krokiem jest wycena każdego cennego procentu naszego utraconego zdrowia.

W przypadku ZUSu jeden procent uszczerbku na zdrowiu wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Czyli w 2015 roku jeden procent w ZUSie jest warty 788 zł.

W przypadku prywatnych ubezpieczeń NNW procent uszczerbku na zdrowiu zależy od sumy ubezpieczenia na którą wykupiliśmy dane ubezpieczenie. Przykładowo, jeśli mamy ubezpieczenie w Warcie którego suma ubezpieczenia wynosi 100 tysięcy złotych, to w przypadku gdy określono że mamy 15% uszczerbek na zdrowiu, otrzymamy 15 tysięcy złotych.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne w nawigowaniu po gąszczu terminologii stosowanej w branży ubezpieczeniowej. Jeśli jednak potrzebujesz w tej sprawie pomocy to wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  CategoryWypadki

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: