Poród bez bólu dla każdej pacjentki

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 34/2015/DSOZ z dnia 30 czerwca 2015 r. każda pacjentka, która będzie rodzić w szpitalu posiadającym umowę z NFZ może liczyć na bezpłatne znieczulenie przy porodzie naturalnym. Od lipca tego roku kobiety na życzenie mogą otrzymywać tzw. znieczulenie zewnątrzoponowe. Polega ono na tym, że do przestrzeni otaczającej rdzeń kręgowy podaje się środek znieczulający. Po podaniu takiego znieczulenia kobieta nie odczuwa bólu od pasa w dół, ale jednocześnie może swobodnie się poruszać i samodzielnie przeć. Jest to jedna z najpopularniejszych i najbardziej bezpiecznych metod walki z bólem porodowym na świecie.

Wcześniej znieczulenie było dostępne tylko w niektórych ośrodkach medycznych za dodatkową opłatą. Po wejściu w życie nowego Zarządzenie Prezesa NFZ szpital ma otrzymać 2200 zł a nie 1800 zł za poród naturalny ze znieczuleniem.

Głównym celem umożliwienia pacjentkom bezpłatnego znieczulenia jest doprowadzenie do tego aby przyszłe mamy nie obawiały się rodzić naturalnie. Kobiety powinny mieć zagwarantowane prawo do rodzenia w godnych warunkach w otoczeniu troskliwego i dobrze wyszkolonego personelu medycznego. Sam poród jest ogromnym przeżyciem dla każdej kobiety, dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie psychiczne przyszłych mam do porodu. Niektóre kobiety panicznie boją się bólu towarzyszącego przy porodzie naturalnym. Ważne jest aby kobieta w trakcie przygotowań do porodu nie skupiała się wyłącznie na strachu przed bólem. Sama świadomość tego, że będzie można bezpłatnie skorzystać ze znieczulenia na pewno wpłynie pozytywnie na stan psychiczny pacjentek przed porodem.

Decyzja o wprowadzeniu darmowych znieczuleń ma również na celu ograniczenie tzw. „cesarek na życzenie”, których w Polsce przeprowadza się co roku bardzo dużo (zgodnie z badaniami Fundacji Rodzić po ludzku w Polsce ponad 40 % ciąż w 2014 r. skończyło się cesarskim cięciem). Wiele kobiet obawia się bólu przy porodzie naturalnym i dlatego decyduje się na cesarskie cięcie.

Niestety duża liczba szpitali nie jest przygotowanych organizacyjnie na wprowadzenie w życie nowych przepisów. Głównym problemem jest brak wystarczającej liczby anestezjologów w szpitalach oraz brak osobnego dokumentu regulującego kwestie podawania znieczulenia zewnątrzoponowego. W celu umożliwienia powszechnego dostępu do znieczulenia przy porodzie Ministerstwo Zdrowia podjęło pracę nad tzw. STANDARDAMI POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO W ŁAGODZENIU BÓLU PORODOWEGO.

9 listopada 2015 r. podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego. Zgodnie z §3 Rozporządzenia ma ono wejść w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem każdy podmiot leczniczy posiadający oddział położniczy jest zobligowany do opracowania w formie pisemnej trybu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego, uwzględniając opracowane przez Ministerstwo Zdrowia standardy postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego znajdujące się w Załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dokument ten zawiera podział na dwie grupy metod łagodzenia bólu porodowego: niefarmakologiczne i farmakologiczne. W Standardach wskazano między innymi, że lekarze, położne i pielęgniarki udzielający świadczeń zdrowotnych na oddziale położniczym mają obowiązek zapoznać się z trybem postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego i potwierdzić fakt ten własnoręcznym podpisem. Dodatkowo personel medyczny jest zobowiązany do poinformowania w sposób zrozumiały każdej rodzącej pacjentki przyjmowanej do podmiotu leczniczego o przebiegu porodu, metodach łagodzenia bólu porodowego i ich dostępności w placówce medycznej. Osoby sprawujące opiekę nad pacjentką są zobowiązane również do uzgodnienia z rodzącą sposobu postępowania mającego na celu łagodzenie bólu porodowego.

Wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia będzie mieć wpływ na ujednolicenie standardów opieki zdrowotnej nad rodzącymi pacjentkami we wszystkich podmiotach leczniczych w Polsce. Miejmy nadzieję, że wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia poprawi się jakość opieki okołoporodowej oraz doprowadzi to do wyrównania dostępności kobiet do analgezji porodu.

 

Julia Kwasek

 

Źródła artykułu:

http://www.mjakmama24.pl/ciaza-i-porod/porod/ze-znieczuleniem/znieczulenie-przy-porodzie-od-lipca-za-darmo-przeczytaj-o-zmianach-wprowadzonych-przez-nfz,244_7862.html

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/znieczulenia-przy-porodzie-z-poslizgiem,561841.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,145400,18307942,znieczulenie-przy-porodzie-juz-na-zyczenie-pacjentki-za-darmo.html

http://www.rodzicpoludzku.pl/Materialy-dla-mediow/Komentarz-Fundacji-Rodzic-po-Ludzku-dot-refundacji-znieczulenia-zewnatrzoponowego-na-zyczenie-kobiety-od-1-lipca-2015-r.html

http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mz-pracuje-nad-standardami-postepowania-medycznego-w-lagodzeniu-bolu-porodowego-1

rozporządzenie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12276451/12307365/dokument194859.pdf

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276451 – skierowane do ogłoszenia

Dowiedz się więcej, czytając:
Makrosomia i dystocja barkowa, czyli poród z komplikacjami – poradnik
Skala APGAR, czyli pierwsze badanie noworodka

CategoryPozostałe

© 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

Wykonanie i analityka Seolo

Kancelaria Prawna Aeger Kraków

ZNAJDŹ NAS NA: