Ile mam czasu na wniesienie odwołania do zakładu ubezpieczeń?

Nasi klienci często zadają nam pytania dotyczące terminu odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Problem polega na tym, że zakłady ubezpieczeń podczas wydawania swoich decyzji, nie określają na nich terminu do odwołania się. Ewentualnie ubezpieczyciele określają bardzo krótkie terminy pisząc, że od danej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni, a termin ten dość łatwo przegapić. Co zrobić w takiej sytuacji jeśli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela?

Przede wszystkim pamiętajmy, że decyzje ubezpieczycieli nie są prawdziwymi decyzjami administracyjnymi. To po prostu pisma nazwane decyzjami, ale tak naprawdę zawierają tylko stanowisko prywatnego podmiotu działającego na rynku ubezpieczeń (Kodeks Cywilny nazywa je „oświadczeniami ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia”). Oznacza to, że wszelkie terminy wyznaczane przez firmę ubezpieczeniową nie mają mocy prawnej.  Jakie znaczenie ma to dla nas? Takie, że nie jesteśmy związani decyzjami ubezpieczyciela, ale przepisami ustawy. W tym przypadku interesującymi na terminami będą terminy przedawnienia roszczenia o odszkodowanie. Przedawnienie to termin po upływie którego nie można skutecznie domagać się swoich praw przed sądem. A skoro sąd jest swego rodzaju organem odwoławczym od decyzji ubezpieczycieli, tak też terminy przedawnienia roszczenia są terminami do wniesienia odwołania od tych decyzji.

Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Trochę inne terminy obowiązują dla ubezpieczeń w ogólności, a inne dla ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej (w tym ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego).

Zasada ogólna dotycząca wszystkich ubezpieczeń to 3 letni termin przedawnienia roszczenia. Rozpoczyna się on z dniem wymagalności roszczenia, czyli momentu w którym ubezpieczyciel wypłacił lub powinien wypłacić nam odszkodowanie.

W przypadku ubezpieczeń OC przedawnienie również wynosi 3 lata, ale cytując przepis, termin ten kończy się z „upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

W tym momencie musimy rozważyć dwie oddzielne kwestie. W pierwszym przypadku doszło do szkody osobowej i poszkodowany wie że do niej doszło, oraz że konkretna osoba powinna tą szkodę naprawić. Od momentu powzięcia tej wiedzy rozpoczyna się 3 letni bieg przedawniania, który może zostać przerwany przez zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi (szkodę może zgłosić każdy, niekoniecznie poszkodowany). Jeśli w ciągu biegu terminu nie zostanie on przerwany, nie będzie można po jego terminie skutecznie dochodzić swoich roszczeń. W drugim przypadku ubezpieczyciel wydał już decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu odszkodowania. Od momentu wydania tej decyzji mamy kolejne 3 lata na odwołanie się od niej. W tym przypadku musimy już skorzystać z drogi sądowej.

Rysują się tutaj dwa ciekawe pytania.

Pierwsze dotyczy przypadku, gdy osoba poszkodowana była przez jakiś czas po wypadku w stanie uniemożliwiającym dowiedzenie się o szkodzie (np. leżała w śpiączce). W takim wypadku przedawnienie rozpocznie swój bieg dopiero  w momencie powrotu przez tą osobę do stanu świadomości. Jeśli jednak stan ten trwał ponad 10 lat i nikt z rodziny, znajomych, innych zainteresowanych osób nie złożył zawiadomienia o szkodzie, to roszczenie przepada.

Drugie pytanie, to moment w którym jako poszkodowani dowiadujemy się o szkodzie. Czy jest to moment zdarzenia  (wypadku)? Czy może moment zdiagnozowania konkretnej dolegliwości wywołanej tym wypadkiem, a która to dolegliwość może być dość znacznie odwleczona w czasie. Każdy taki przypadek musi być badany indywidualnie, tym bardziej że sądy nadal stosują obie z przedstawionych wykładni.

Przedawnienie w przypadku przestępstwa

Inne będą terminy przedawnienia roszczeń, w przypadku jeśli byliśmy ofiarami zbrodni lub występku (przestępstwa), wtedy „roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.”

Przedawnienie dla poszkodowanych dzieci

Kolejny raz cytując przepis „przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości”. Oznacza to, że jeśli rodzic (czy inny opiekun prawny) nie wywiązał się ze swojego obowiązku  dochodzenia roszczeń w imieniu swojego dziecka, to ma ono jeszcze szansę samo zadbać o swoje prawa jeszcze przez 2 lata od momentu osiągnięcia dorosłości (najczęściej jest to 18 lat, czyli ma czas na wytoczenie powództwa do swoich 20 urodzin).

Przeczytaj również:
Ile czeka się na odszkodowanie z OC: o terminach dla ubezpieczycieli

Chcesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i potrzebujesz pomocy przy roszczeniach dotyczących odszkodowania? Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

 

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową analizę Twojej sprawy.

  [recaptcha]

  Przetwarzanie danych

  Zapoznałem/łam się z Polityką prywatności Polityką prywatności.

  CategoryWypadki

  © 2015 Aeger Iuris | Europejskie Centrum Prawne

  Wykonanie i analityka Seolo

  Kancelaria Prawna Aeger Kraków

  ZNAJDŹ NAS NA: